Styreleder Sigmund Gråbak i Melhus Tomteselskap bestemte seg for på stående fot å gi vekk to tomter i Gåsbakken boligfelt. Det skjedde under et folkemøte i fjor i regi av Melhus kommune.

Les også: tomtetilbudet i juni

Flere meldte seg

Tilbudet om gratis tomt vekket stor interesse, og Melhus tomteselskap fikk raskt flere interessenter.

Imidlertid viste det seg at tomtene slett ikke var gratis likevel for kjøperne.

- Kjøperen måtte betale 15.000 kroner for fradeling, sier daglig leder Terje Fagernes i Melhus tomteselskap.

Den ene tomta var ikke fradelt,og under fradelinga oppstod det kostnader. Fagernes sier at det mest rettferdige var å dele kostnadene med fradeling på begge de to tomtene.

- Den ene interessenten tok imot tilbudet om tomta, og betalte 15.000 kroner. Den andre falt fra, og opplyste at det likevel ikke var aktuelt med bygging, sier Fagernes.

Styreleder Sigmund Gråbak sier at tomtene er gratis, men at folk må betale for fradeling og opparbeiding.

- De som vil ha tomtene, må betale for den kostnaden tomteselskapet har hatt, sier Gråbak.

Fortsatt ledig

Ute på Finn ligger ei tomt i det samme boligfeltet, og der er den prissatt til 120.000 kroner.

- Jeg vet ikke om dette er ei tredje tomt eller hvordan dette henger sammen. Dette kommer jeg til å undersøke på mandag, sier styreleder Gråbak.

Tomtene ligger i Milevegen på Gåsbakken, og er presentert som byggeklare med vei, vann og kloakk lagt fram til tomtegrense.

Les også: Gåsbakken skole fikk storfint besøk