Vil la kommunene bestemme over scooterkjøring selv