Norske kvinner er langt mer positivt innstilt enn menn til å bidra i klimakampen. I en landsomfattende undersøkelse om klima og sikkerhet fra TrygVesta svarer 81 prosent av kvinnene at de i stor eller noen grad mener hver og en av oss kan motvirke klimaendringene ved å endre vår livsførsel. 68 prosent spurte menn svarer det samme.

- Det oppsiktsvekkende er at så mange erkjenner at vi kan motvirke klimaendringene, men at så få er villige til selv å gjøre noe med problemene, kommenterer informasjonssjef Ingrid Holm Svendsen i TrygVesta.

Bekymret for konsekvensene

Undersøkelsen viser også at 83 prosent av kvinnene og 68 prosent av mennene er bekymret for at klimaendringene kan få alvorlige konsekvenser for livet på jorden. I tillegg viser den at 89 prosent kvinner og 74 prosent menn bekymrer seg for at klimaet kan få negative følger for deres etterkommere.

Kvinner mest bidragsvillige

Kvinnene scorer høyest på spørsmål om de er villige til å kutte eget forbruk. 32 prosent av kvinnene sier de er helt enig i at de er villig til å redusere innkjøp av klær, sko og kosmetikk for å bøte på klimaendringene, mens andelen menn som svarer det samme er på 27 prosent. Menn er også de som er minst villige til å redusere forbruket. 16 prosent av de spurte mennene er helt uenig i at de vil redusere innkjøp av klær, sko og kosmetikk, mens bare ni prosent av kvinnene forholder seg avvisende til dette.

I undersøkelsen svarer 40 prosent av kvinnene ”helt enig” på spørsmålet om de er villige til i hovedsak å benytte kollektive transportmidler som bidrag i kampen mot klimaskadelige utslipp. Kun 27 prosent av mennene sier det samme.

55 prosent av kvinnene, mot 36 prosent av mennene sier seg helt eller delvis villige til å gjøre endringer i spise- og drikkevaner som bidrag i kampen mot klimaskadelige utslipp.

77 prosent av kvinnene, mot 67 prosent av mennene er villige til å gjennom energisparende tiltak i sin husholdning.

33 prosent av kvinnene, mot 25 prosent av mennene er villige til å betale mer i skatter og avgifter.

Store utfordringer

26 prosent av kvinnene svarer ubetinget ja på at de kan tenke seg å betale vesentlig mer for flyreiser som bidrag til kampen mot menneskeskapte klimaendringer, mens kun 18 prosent av mennene sier det samme. Hver femte mann ønsker overhodet ikke å betale mer for flyreiser.

- Dette viser at det fortsatt er store utfordringer knyttet til å endre folks vaner og holdninger til forbruk. Vi må gå fra ord til handling og vise i praksis at vi tar klimakampen på alvor, sier informasjonssjef Ingrid Holm Svendsen.