Saksetid: Se opp for statens saks. Det klipper og klipper registreringsskilt. I Klæbu oppsøker de nå også bopel til eier av kjøretøy som er begjært avskiltet.