REDDE: Bilistene stopper ikke en gang på grønt, konstaterer Trine Lise Ekker og Vibeke Lie Bredesen som er redde når de skal gå over fotgjengerfeltet der trafikken suser forbi.