Når nettene blir lyse og mørket setter inn

foto
VÅR: Vårstemning i Soknedal. Bekken på bildet er en av Gauas første sidegreiner, like ved Koltjønna og Hullsjøvegen. Bildet er fra 24. april 2012. Foto: John Lerli