Må løpe over ulykkesbelastet E6 for å få tatt skolebussen