- Vi ønsker å få oppklart mest mulig om orgelsaken, sier Sigmund Gråbak, fungerende leder i Melhus kirkelige fellesråd.

Fellesrådet står som arrangør av møtet, og det holdes i kveld mandag i kommunestyresalen i rådhuset.

- Dette er fellesrådets møte. Vi vil ha et offentlig, åpent informasjonsmøte om orgelsaken der det blir orientert om det som har skjedd, og veien videre. Det vil bli åpnet for spørsmål, sier Gråbak.

I tillegg til Gråbak som er varaordfører, vil også ordfører Jorid Jagtøyen og komiteleder Joralf Rindli være til stede på møtet etter det Trønderbladet får opplyst.

Fellesrådet har vedtatt å engasjere en orgelkonsulent som skal arbeide sammen med kantoren. Orgelkonsulenten er ikke på plass ennå, og Gråbak sier at det ikke er slik at orgelkonsulenter umiddelbart har anledning til å tiltre oppdraget.

Melhus kommunestyre bevilget 5,7 millioner kroner til nytt orgel, og sa samtidig at Melhus menighetsråd skal samle inn 1 million. Kommunen har fått lovnad på ei gunstig statlig lån. Fristen for å bruke lånet er i ferd med å gå ut, og kommunen har søkt Husbanken som administrerer ordninga, om forlengelse. Dette har kommunen fått innvilget.

Ifølge budsjettet fellesrådet har satt opp, vil det gå med 9 millioner kroner til orgel og tiltak i forbindelse med orgelet. Blant tiltakene er ombygging av galleri og tårnfot, avstiving av gulv og restaurering av kirkebenker. Budsjettet viser at det er lagt inn mer i utgifter enn det som er ventet å bli inntektene.