Nasking i butikker i Melhus er et problem, mener næringsforeninga. Daglig leder Hans Petter Øien Kvam har bedt Melhus lensmannskontor ta tak i problemet.

- Det er ikke annerledes her i Melhus enn ellers i Trøndelag. Alle aldersgrupper er involvert, og alle typer varer stjeles, sier lensmann Monica Brækken.

Lensmannen vil gjerne møte handelsstanden for å få utdypet om nasking er et stort problem, og 5. mars blir nasking tema under møtet lensmannen har med handelsstanden.

Politiet får også rapporter om at det foregår nasking i Melhus, og lensmannen mener det ikke er noen grunn til å bagatellisere nasking.

- Den som blir tatt, får det registrert på rullebladet. Forelegg er standard straff. Saken kan avgjøres i Konfliktrådet, og der møter naskeren den vedkommende har stjålet fra. Nasking er brudd på tillit, og tap for den som er utsatt for dette, sier Brækken.