Fylkesvegen gjennom Singsås sentrum skaper frykt

foto