Neste uke blir Soknedalskrysset og deler av ny E6 tatt i bruk