Human-Etisk forbund har merket en liten nedgang i antall humanistiske konfirmanter i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal i år.

- Vi tar ikke nedgangen så forferdelig tungt, og det er først når vi ser tallene over flere år at vi kan dra noen konklusjoner, sier fylkessekretær og melhusbygg, Åge Stavsøien.

I Melhus meldte 40 seg på Human-Etisk forbunds opplegg for konfirmasjon mot 23 i år. Samtidig rapporterer kirka om stor oppslutning om kirkelig konfirmasjon. I Midtre Gauldal er antall humanistiske konfirmanter nokså stabilt, og varierer mellom to til fire. Fylkessekretæren tror at det kunne ha vært bedre oppslutning i Midtre Gauldal om undervisning og seremoni hadde foregått i kommunen.

- Jeg forstår det at noen foreldre synes at det går med mye tid om de må kjøre fra Singsås til Melhus, sier Stavsøien.

I Skaun er det en liten nedgang i antall konfirmanter. Seremonien foregår lørdag denne helga i Skaunhallen.

Ungdommene fra Melhus og Midtre Gauldal blir konfirmert på søndag i Olavshallen, mens klæbyggene har sin konfirmasjon på lørdag. I fjor var humanistisk konfirmasjon i Melhus.