De økte drivstoffprisene går hardt utover Digre Transport. Dyrere diesel gjør at firmaet kan miste overskuddet sitt i år, forteller daglig leder Øystein Digre.

Økt oljepris og utvikling på det internasjonale markedet får lokale konsekvenser. Kostnadene har gått opp med nesten en million for Digre Transport:

- Vi har hatt ei voldsom økning i kostnadene. Diesel er en stor del av kostnadene fra før. I år fant vi ut at kostnadene våre har økt med 800.000 bare på diesel, forteller daglig leder Øystein Digre.

- Hva betyr det for dere?

- Det betyr at det som kunne blitt et passelig resultat kan bli snudd til et minusresultat på årsregnskapet.

- Vil dere gå i tap?

- Vi prøver så godt vi kan å ta det igjen med å legge på prisene. Det vart ikke så bra vi hadde håpa på. Vi regner med og håper regnskapet vil gå i null. I fjor hadde vi et overskudd på 400.000 så en kan tenke seg sjøl hva prisøkningen betyr, forteller Digre.

- Mindre lønnsomt

Øystein Digre håper at det ikke vil komme flere bråe prisoppganger på drivstoff:

- Om prisøkningen skjer jamt og trutt så er det for så vidt greit, for da rekker vi å legge på prisene våre. Transport vil jo bli uforholdsmessig dyrt etter hvert. Det kan bli mindre transport av det til slutt, spesielt langtransport fordi det lønner seg mindre.

- Ligger på smertegrensa

- Hvor ligger smertegrensa for dere på drivstoffpriser?

- På sett og vis ligger vi på smertegrensa nå. Vi har aldri noe å gå på. Transportbransjen er jamt over marginal. Ved en hver prisoppgang må vi legge på prisene. De som ikke gjør det forsvinner for godt. Vi har ikke en bestemt smertegrense sånn sett. Ti prosent opp i drivstoffpriser så går vi nesten i tap.

- Er det noe du meiner myndighetene bør gjøre?

- Oljeprisen er det kanskje lite å gjøre med. Jeg forstår ikke hvorfor vi må kjøpe samme diesel som vanlige billister, at ikke vi kan kjøpe avgiftsfri diesel. Det er forbrukerne som til slutt må betale for den økte drivstoffprisen.

SVIENDE PRISER: Økte drivstoffspriser svir for transportbransjen forteller Øystein Digre i Digre Transport.