Budalsungdom kom for seint på skolen fredag morgen etter at bussen fikk problemer på glattisen.

Gauldal billags skolebuss fra Budal til Støren skled fredag morgen av veien i Haukdalen.

Bussen møtte en annen stor bil på glatta, og havnet delvis utenfor veien. Bussen måtte stoppe for å hindre at den havnet helt utfor veien.

- Ingen passasjerer ble skadet i utforkjøringen, og det var ikke noe dramatikk knyttet til hendelsen, opplyser Gauldal billag.

En ny buss ble sendt for å hente elevene til skolen. De gikk glipp av første skoletime, men var på plass på skolen i nitiden. Det var ungdommer fra videregående og ungdomsskolen som satt på bussen på vei til Støren.

En redningsbil fikk hjulpet bussen på rett spor igjen. Bussen var skodd for vinterføre.