Dette området for overskuddsmasse ved Udduvoll bru vil bli mye større etter hvert.

- Vi må stadig lenger ut i distriktene for å finne områder som tar imot masse. Tidligere hadde vi på Tiller, men de er nå fulle. Det kjøres også en del til Torgårdsletta i Klæbu. Snart må vi nok se oss om etter områder mot Skaun, forteller daglig leder i Solberg Maskin, Øyvind Rånes.

Hans firma har i cirka ett år kjørt overskuddsmasse til et område ved Udduvoll bru der Eirik Engan fra Melhus er grunneier. Etter hvert som mer masse blir kjørt til, vil det planeres skrått nedover mot elva.

- Det er flere fordeler med å få tilkjørt masse på sin eiendom. For det første kan grunneieren få utnyttet arealet bedre til jordbruksland. I tillegg får han betalt en sum per kubikk som blir tippet, forteller Rånes.

Selv om det allerede er dumpet mye allerede, er det langt i fra fullt.

- Vi har fylt opp bare 10-15 prosent ennå. Etter hvert vil vi fylle mot modellflybanen i nærheten, forteller Rånes.

Ifølge Rånes er det vanskeligere å bli kvitt myr enn faste masser.

- Myr er mer ustabilt og vanskeliggjøre å nyttiggjøre seg etterpå til for eksempel jordbruksland, forklarer han.

MASSE: Mye masse er tipet her ved Udduvoll bru. Og mer skal det bli.