Slakter forslag om tvangsnedleggelse: – Jeg tror det vil føre til mye støy og konflikt