Det er en dårlig skjult trussel rådmannen i Melhus tilrår de folkevalgte å presentere for fylkeskommunen, dersom vedtaket om å legge ned tannklinikken på Hølonda settes ut i livet. Å trekke husleiesubsideringen, vil åpenbart innebære en betydelig auke i husleieutgiftene for fylkeskommunen.

Onsdag 3. mars skal komite for liv og lære møtes for å drøfte mellom annet spørsmålet om nedlegging av tannklinikken på Eid. Møtet er lagt til Hølonda Helsehus, noe som borger for betydelig lokalt innslag på tilhørerbenkene når klinikksaken skal opp.

Krystallklar

Å avvikle tannklinikken er uakseptabelt både helsepolitisk og distriktspolitisk, slår rådmannen fast.

Dersom klinikken mot formodning blir nedlagt, så må fylkeskommunen dekke skyssutgiftene til pasienter på Hølonda som har rett til tannbehandling etter Lov om tannhelse, påpeker rådmannen videre. Rådmannen varsler til slutt om at ved en nedlegging vil kommunen måtte vurdere om den husleiesubsidering som kommunen praktiserer i dag av de øvrige klinikkene i kommunen, skal videreføres.

I 1999 subsiderte Melhus kommunen fylkeskommunens husleieutgifter med 200.000 kroner. Dette blir mellom annet gjort for å opprettholde klinikken på Eid. Uten den faller hele grunnlaget for subsideringen bort.

¿ Ikke noe å spare på nedlegging

Løvseth som er saksbehandler, slår fast at rådmannen har god grunn til å mene at fylkeskommunen ikke har noe å spare på å legge ned Eid tannklinikk i det hele tatt!

Taper en skoledag

Fem timer går med for hvert tannlegebesøk

Et viktig helsetilbud

Vifter med riset: Assisterende rådmann Gunn Inger Løvseth tror ikke på fylkestannlegens store driftsunderskudd ved Eid tannklinikk. Onsdag legger hun fram helt andre tall. Samtidig vifter Melhus med et ris bak speilet som kan påføre fylkeskommunen ytterligere utgifter, dersom tannklinikken på Eid virkelig legges ned.