Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag deler hvert år ut en pris for godt pedagogisk arbeid. Nå er det nominert tre kandidater, og Troikaprosjektet til Buvik skole er ett av dem. De to andre er "Skole – næringsliv" på niende trinn ved Krokstadøra oppvekstsenter, Snillfjord og "Ut å rør sæ, ut og spør" ved Vallersund oppvekstsenter i Bjugn.

Prisen deles ut på lærerstevnet Trøndsk den 8. november, av Utdanningsforbundets leder Mimi Bjerkestrand. De tre nominerte skal presentere prosjektene sin før utdelingen.

Her er begrunnelsen for at Buvik skole er nominert, med sitt kulturprosjekt for skolens 4.- 5.-klassinger:

"Et selvutviklet pågående prosjekt gjennom flere år (10 år) med mange gode ringvirkninger. Prosjektet har økt skolens ry i nærmiljøet, samarbeidet med andre aktører (korpset og kulturskolen) gir bedre opplæringsvilkår og hever kvaliteten ettersom man i arbeidet med de ulike oppsetningene øker lærertettheten. Prosjektet har god spredningsverdi."

BUVIK SKOLE: Glimt fra årets Trolika-forestilling. Arkivfoto: Anette Vårvik