– Det er morsomt å være 100 år, skrev Hans K. Onsøyen (7) da første trinn på Brekkåsen skole i Melhus fikk i oppgave å beskrive hvordan det vil arte seg å være 100 år når de blir så gamle.

Sjuåringen har også skrevet at han om 93 år, liker pannekaker, bor på Melhus, bruker rullestol og liker å stikke.

100-feiring

Denne uka har de 28 elevene på første trinn feiret at de har gått 100 dager på skolen, og feiringa har bestått i å tenke på tallet 100. De har laget utstilling med gjenstander som forteller om tallet 100, telt, bygget tall med legoklosser, skrevet 100 ord, tegnet seg selv som 100-åring og har fortalt om hvordan de tror livet vil arte seg når de er 100 år. Virksomhets-leder Marit Volden er imponert over utstillinga og ungenes tanker om framtida, og hun synes det er moro at runde smultringer er en del av tallutstillinga. Det tresifrede tallet er blitt integrert i flere fag i løpet av aktivitetsdagen.

Utgangspunktet for å fokusere på tallet 100, er også Melhus kommunes prosjekt 100 år i eget hjem.

Amalie Winsnes Joten (7) har skrevet at når hun er 100 år, bor hun på Buen omsorgssenter.

– Om dagene liker jeg å lese, høre på musikk og se på TV, og fiskeboller med poteter er det beste jeg vet. Jeg bruker briller. Jeg har rullestol. Jeg har en mann. Jeg liker å være 100 år, er Amalies fortelling.

En annen elev skriver at hun om 93 år, bor på gamlehjem og liker å få besøk. Livet som 100-åring er ifølge barna, fint og de beskriver også at 100-åringene har et aktivt liv med flere interesser.

Kontaktlærer Aina Solberg synes 100-årsveggen i klasserommen bærer preg av barnas kreativitet.

– Det er vanskelig å forestille seg hvordan det ser ut om snart 100 år. Noen av elevene beskriver at de har barn og barnebarn. Jeg håper at jeg blir likedan som min bestemor som var sprek. Hun ble 94 år. Jeg kan nok bli fanget i strikking, hekling og sying. Selv har jeg to unger, og jeg håper å ha barnebarn og oldebarn, sier Solberg (31).

Elevene viser ivrig fram utstillinga og ting de har laget, og vil gjerne at kontaktlærer Håvard Lium skal få se et byggverk før det faller sammen. Dette er Liums tanker for hvordan livet er når han er 100 år:

– Jeg håper at jeg er sprek, fotballtrener i Gruva og går på Impulse. En må satse på at en bor hjemme selv om det kanskje er vel optimistisk, sier Lium.

Brekkåsen skole er for øvrig en «ung» skole med 2006 som byggeår.

I starten av livet

Melhus kommune er midt inne i prosjektet 100 år i eget hjem der kommunen ser på hva som skal til for at folk blir boende lengst mulig i enten egen bolig eller i tilrettelagt bolig framfor på sykehjem.

– Det er kjempespennende å se seksåringenes refleksjoner. De er i starten av livet, og de tenker allerede på hvordan de er når de er 100 år. Det er lurt å begynne å snakke om alderdommen tidlig, sier assisterende rådmann Trude Wikdahl som besøkte Brekkåsen skole på tirsdag for å se på utstillinga.

Hennes håp for 100-årsdagen er at hun bor hjemme, er aktiv og har stor glede av familie og nettverk. Dessuten at hun finner en arena der hun treffer likesinnede.

– Levealderen er ventet å øke, og kanskje blir folk 200 år, sier Wikdahl.

Hverdagsmestring

Prosjektet 100 år i eget hjem består av ulike deler.

– Nå jobber vi spesielt med hverdags-mestering, og det er viktig at de jobber med dette i skolen. Det handler om å lære seg å mestre det å gå gjennom livet, og vi håper at folk lærer seg å mestre hverdagen. Vi lærer hele livet, forklarer Wikdahl.

Ett annet moment Melhus kommune jobber med, er innføring av velferdsteknologi. Dessuten har kommunen startet forvaltningskontor, har forebyggende hjemmebesøk og er opptatt av at innbyggerne går gjennom boligen for å se om den også er egnet for eldre år. Kommunen ønsker at innbyggerne i større grad skal ta ansvar for eget liv.

Folkeveksten

Melhus har en relativt ung befolkning med, men også i Melhus er det ventet vekst i antall eldre. Forventet levealder for nyfødte barn i fylket ifølge Statistisk sentralbyrå, er 80,1 år for menn og 84 år for kvinner. Innbyggertallet er 16.397 pr. oktober i fjor. Statistisk sentralbyrå har laget en framskriving, og antar at Melhus i 2030 vil ha 18.961 innbyggere. I 2040 kan innbyggertallet i Melhus være 20.543.