Trafikkprosjektene kommunedirektøren vil prioritere