Nesten ingen vil bli avdelingsleder i Midtre Gauldal