Stort sporingsarbeid i Melhus - ingen nye tilfeller i dag