Brennevinsskjenking har vært vårens hete tema innen kommunepolitikken i Melhus, og sjelden har det vært så høye bølger som i denne saken.

Det startet med et alkoholpolitisk forlik mellom Ap, SV, KrF og V der det ble enighet om et tak på ni løyver. Brennevinsbevillinger ble etter det Trønderbladet har fått opplyst, ikke berørt som tema i forliket.

Soloutspill

Etter at rabalderet hadde lagt seg, ble det inngått kompromiss om at saken skulle tas opp på nytt mot at det ble holdt en ruspolitisk debatt først. Politimann Stein Bratseth fra Trondheim fikk innlede den 1,5 time lange debatten der spørsmålene ifølge Bratseth minnet om et foreldremøte.

Den ene etter den andre sto fram med sin voksenbekymring om alkoholforbruk hos ungdom, og det opptok dem at volden i Trondheim skjer i nærheten av der det skjenkes mest.

Trøsta var at det ser ut til at trenden blant ungdom ikke er økende rusmisbruk, men at det er mer in å trimme, drikke vann og prate med venner over en kopp latte.

Brøt enigheten

SVs krav var at serveringsstedet må ha så høy standard at det har egen kokk, personale som serverer ved bordene, fast meny eller a la carte-meny.

Det fikk Ingvald Storvik (Sp) til å spørre om konjakken smaker annerledes om den drikkes på Autosvingen på Korsvegen eller i en restaurant i Melhus sentrum.

- Skjenkinga skal foregå på plasser der det ser ordentlig ut, og vi vil ha spisested med skjenking og ikke skjenkested, sa Arnfinn Amundal (SV)

Klasseskille

SVs krumspring førte ikke fram, og bare ti stemte for kravet om høy standard. Nå heter det at skjenkestedet skal holde god standard, og at det ikke skal skjenkes i gatekjøkken eller i lokaler som ikke er klart atskilt fra butikk eller storkioskvirksomhet. Joralf Rindli (KrF) fikk bare to stemmer for sitt forslag om å nekte alminnelig skjenkebevilling for brennevin og bare til sluttede lag.

Les mer i torsdagsavisa.

SKILTE LAG: Forrige gang stemte ordfører Erling Bøhle (på talerstolen) sammen med Kristelig folkepartis Joralf Rindli.