Kommuneoverlegen: - Mye tyder på at tiltakene virker