Kommunestyret i Midtre Gauldal innførte denne uka gebyr ved for seint henting av barn i de kommunale barnehagene.

Tredje gang du er for seint ute i løpet av et barnehageår koster det 250 kroner pr påbegynt halvtime. Fra fjerde gang er satsen 500 kroner.

Foreldrene får nå brev om de nye satsene. Det blir også sendt ut skriftlig advarsel ved første og andre gangs henting for seint.

Toril Grøtte er barnehagefaglig rådgiver i Midtre Gauldal kommune, og opplyser at åpningstida er såpass romslig, at problemet med for seint henting er svært lite. De kommunale barnehagene har åpent til klokka fem.

Varaordfører Bjørn Enge (H) mener det nye gebyret er akseptabelt. Det ble heller ingen større debatt i kommunestyret.

Verken Melhus eller Skaun kommuner har lignende gebyrordninger.