Ungdomsrådet i Melhus og ordføreren går sammen om en kampanje for å få stanset mobbing.

- Mobbing er det overalt, og det vil vi ha slutt på, sier Malin Rofstad Berg, leder for ungdomsrådet.

Inviterer ungdomsskolene

Ungdomsrådet er glad for initiativet til ordfører Jorid Jagtøyen om å rette fokus mot mobbing ved å vise filmen «Bully» 5. og 6. mars. Til visningene er elever ved kommunens tre ungdomsskoler invitert, og i tillegg har ordføreren sterkt anmodet kommunestyret om å se filmen sammen med ungdomsskoleelevene.

I forkant av filmvisningene vil ordføreren, rektorene på ungdomsskolene, elevrådsledere og ungdomsrådet holde appeller.

Sterk film

- Dett er en veldig sterk film. Lærere og helsesøster er orientert om at noen kan reagerer på filmen, sier Rofstad Berg.

Ungdomsrådet forteller at skolene i forkant av filmen, har fått utdelt oppgaveark som skal gås gjennom.

- Det er mer mobbing i Melhus enn vi tror, og det er mye som ikke vises, mener ungdomsrådet.

Rofstad Berg sier at det handler om å forebygge, og snakke om at det ikke er farlig å si ifra om en opplever mobbing. Ungdomsrådet er med på å spleise på utgiftene med å vise filmen. De er også opptatt av armbåndet med teksten «Æ for andre, æ forandre».

Området

Ungdomsrådet er en uavhengig politisk organisasjon, og hele kommunen skal være representert i rådet. Tidligere har det vært med gutter i rådet, og pr. dags dato er det ingen gutter med.

- Skulle vi ha fulgt regelen om minst 40 prosent av hvert kjønn, ville det ikke ha vært et ungdomsråd, sier Rofstad Berg.

Rådet vil gjerne ha nye medlemmer, og de anbefaler at interesserte enten tar direkte kontakt med rådet eller via elevrådsledere. Konsulent og tilrettelegger Kristin Johnsen sier at en gjerne kan bli med fra åttende trinn. De har egen Facebook-side, og de mottar gjerne innspill til saker som rådet kan arbeide med.

- Tidligere har vi vært i Kenya, og rådet ønsker å bidra på et barnehjem der. Vi samarbeider med ei hiv/aids-gruppe der, og vi kunne tenke oss at det ble opprettet et ungdomsråd i Taveta, sier Rofstad Berg.

Andre oppgaver de har jobbet med, er opprettelse av en skateboardpark i Melhus sentrum og innspill til hvordan den åpne plassen foran Melhus rådhus skal utformes. De har deltatt på ungdommens fylkesting, og har planer om å bli mer aktiv overfor kommunestyret. Ungdomsrådet kommer også med innspill til kommunen når nye planer skal behandles.