Sør-Trøndelag fylkeskommune har fordelt spillemidlene for 2010. Vedtaket ble gjort i Fylkesutvalget mandag, og mange av millionene går til fotballanlegg. Under kan du se tildelingen for Trønderbladets dekningsområde.

Til kunstgressbanene i Buvika og på Støren, er det blitt utbetalt spillemidler tidligere. For fotballanleggene i Melhus, er dette første utbetaling. Både for Brekkåsen og Gruva er det søkt om beløp dobbelt så store som de som ble tildelt denne gang.

Totalt ble delt ut 37,3 millioner kroner til ordinære anlegg, samt 4 millioner kroner til nærmiljøanlegg i Sør-Trøndelag i år.

Buvik stadionKunstgressbane 11'er878.000 kroner
Støren idrettsparkKunstgressbane 11'er667.000 kroner
BrekkåsenKunstgressbane 11'er1.235.000 kroner
Gruva stadionKunstgressbane 11'er875.000 kroner
Budal skianleggTur og BMX-løype200.000 kroner
Vassfjellet turkartØyberga-Kregnes107.000 kroner
Buvik skoleVigda tursti200.000 kroner
På Brekkåsen er Gimse allerede godt i gang med arbeidet.