- Jeg er irritert over at de synes det er bra nok her, sier Hege Bråthen.

Hun har siden i fjor purret på politikerne i Midtre Gauldal kommune for å få asfalt på veien som binder sammen Nyhuslia og Fagerlia boligfelt i Soknedal. Sløyfa er på drøyt en kilometer, og er i dag en svært hullete grusvei. Den nyeste delen av boligfeltet er Nyhuslia, og der er det ikke gatelys.

De mange hullene gjør kjøreturen til en slitsom affære for innvollene. Det rister godt. I vår var det oversvømmelse, og veien var helt ødelagt. generelt er teleløsninga på våren et problem: Veien er ofte ufremkommelig.

- På våren er det mange som parkerer nede ved banken eller menighetshuset og går hjem, sier Eli Kristin Enodd.

- Du kan da bare kjøre opp med gamle biler. De nye bilene ødelegges, sier Monika Stolpnes.

- Det er ikke engang gravd skikkelig grøfter her, sier Hege Bråthen.

Når det regner, renner vannet på veien i stedet for ut i grøftene.

Kommunen fornøyd med vedlikeholdet.

Veien ble i kommunestyret i september i fjor satt på niende plass over prioriterte veier i kommunen. Men det ble ikke satt av en pengesum til nettopp denne veien. Det betyr at veien står sist på lista.

Hege Bråhten samlet inn 62 underskrifter da hun sendte inn søknad om asfalt og gatelys i Nyhuslia i juni i fjor. Hun sendte en ny søknad i juli i år. Her klager hun over at veien har blitt enda verre enn hva den var året før. Hun klager også over vedlikeholdet, som hun ikke mener er bra nok. Standarden på veien er altfor dårlig. Hun understreker at med asfalt, fartshumper og gatelys ville boligfeltene blitt mye tryggere for barna som bor der.

- Ikke penger

- Jeg forstår at de kan være frustrert hvis veien er dårlig. Men vi har ti mil med kommunale veier som skal vedlikeholdes. Det må bli en prioritering, sier varaordfører Kristin Gunhildsøien.

Ønsket er at det skal bli asfalt. Og det skal komme asfalt, ifølge Gunhildsøien.

- Det er ikke asfalt og gatelys nå fordi det rett og slett ikke finnes penger, sier hun.

Hun viser til at det finnes flere boligfelt også på Støren som er grusveier. Men der er det ikke barnehage i feltet.

- Det blir mye trafikk med en barnehage. Så det er ønskelig at vi snart får asfalt, sier hun.

Hun kan likevel ikke love soknedalingene noe.

- Nei. Det er ikke bare jeg som skal bevilge penger.

Økonomiplanen skal opp til behandling på senhøsten.

- Det spørs om det blir med noen ekstra midler til vei der. Det vet vi ikke ennå. Men de siste årene har vi fått ekstra bevilgninger til vei, sier hun.

KREVER BEDRE VEI: De krever asfalt og gatelys i boligfeltene sine. Her står de ved Fagerlia boligfelt, hvor det er gatelys. Men veien er det verre med. Veien opp til barnehagen er som et vaskebrett. Bak fra venstre: Hege Bråthen, Linda Fløttum, Monika Stolpnes, Eli Kristin Enodd og Gun Stallvik. Foran fra venstre: Ane Fløttum, Line Stolpnes, Grete Enodd. Ørjan Fløttum står foran.