Øvre Møllefoss bru i Lundadalen på Lundamo har behov for utbedring, og skal nå gjøres bredere slik at den også er farbar for brede kjøretøy.

Brua ble bygd på 1960-tallet, og fikk nytt rekkverk i fjor fordi det gamle var rustent. Det nye rekkverket førte til at en bonde ikke kom seg over brua med utstyr på landbrukskjøretøy. Skogeierlaget ønsket også ei bredere bru for å komme seg over Lundesokna. To alternativer ble lansert. Det ene var å bygge ny bru, og det andre var å utbedre eksisterende bru. Ny bru ble beregnet å koste 4,8 millioner kroner, mens utbedring er ventet å koste to millioner kroner. Begge alternativene vil gi ei bru som tåler ti tonns akseltrykk.

Melhus kommunestyre har vedtatt å velge det billigste alternativet, og har bevilget de to millioner kroner dette koster. Kommunen eier brua, mens det er privat vei på begge sider av veien. Johan Lund Furunes (Frp) foreslo i kommunestyremøtet at det tas initiativ til at brua overføres til et veilag siden det er privat vei på begge sider.