Et ikke-eksisterende tilbud til barn av psykisk syke og barn med psykiske lidelser kan bli en av konsekvensene hvis en million kroner blir overført fra psykiatrimidlene til skolene i Skaun.

For å frigjøre en million kroner til skolene i Skaun foreslås det å legge ned en hundre prosents stilling som konsulent for barn og unge, en hundre prosents stilling som helsesøster og en femti prosents stilling som miljøterapeut.

Saken behandles i helse, oppvekst og kulturutvalget (HOKU) tirsdag. Blir forslaget vedtatt vil konsekvensene bli at barn av psykisk syke og barn med psykiske lidelser ikke lenger får noe tilbud i kommunen. Tilbudet om individualsamtaler til barn og unge vil også gå ned mot null, og barnegruppa som er opprettet for utsatte barn må legges ned. Barn og familietjenesten i Skaun er ikke i tvil om at ved å gjennomføre dette vedtaket raseres tilbudet til barn og unge og kompetansen og fagmiljøet som er bygget opp i løpet av opptrappingsperioden.

Tilsyn fra fylkesmannen i april viste at det er et stort behov for å bedre tilbudet til utsatte barn. Skaun kommune sikrer ikke at utsatte barn mottar samordnede tjenester fra helse-, sosial- og barneverntjenesten i praksis. Ved å redusere midlene for denne gruppen vil det bli en stor utfordring å få lukket dette avviket, står det i saksframlegget til HOKU-møtet.