– Jeg trur ikke vi har kapasitet til å opprette asylmottak, sier ordfører Erling Lenvik.

I sommer gikk det ut et brev til alle landets kommuner fra Utlendingsdirektoratet (UDI) der de spør kommunen om de vil opprette asylmottak. Grunnen til det er at det er et stort behov for plasser til asylsøkere i år fordi tallet på flyktninger har økt betraktelig.

- Vi har fått en henvendelse fra UDI og på den bakgrunnen ønsker jeg at formannskapet skal si ja eller nei til et slikt mottak. Det er noe formannskapet må avgjøre, forteller Lenvik (Ap). Saka skal avgjøres i formannskapsmøtet 25. august.

Ordfører skeptisk

I år vil det mangel så mye som 4000 asylplasser på landsbasis. I dag er det i alt 11.253 asylplasser i Norge. Det er venta at det i år vil komme 15.000 asylsøkere til landet. Det er i så fall ei tredobling i forhold til i fjor.

- Hvordan stiller du deg personlig til denne henvendelsen?

- Det jeg har tenkt så langt er at per i dag kan jeg ikke se at vi har noe mulighet til å ta i mot noen asylanter fordi vi har ikke noe å tilby de av hus eller noe anna, slik det er i dag. Så får vi se hva formannskapet sier om det, om det er muligheter for etableringer. Jeg ser det vanskelig per i dag, sier ordfører Erling Lenvik (Ap).

- Meiner du kommunen bør jobbe for å etablere et asylmottak på sikt?

- Slik jeg vurderer situasjonen per i dag så ser jeg ikke for meg at vi i Midtre Gauldal kan opprette noe asylmottak. Det trur jeg blir vanskelig for oss av flere grunner. Vi ikke har den typen hus de etterspør. Vi har heller ikke et egna tomteareal til formålet, men det er noe formannskapet må se på og ta stilling til, sier ordføreren.

Får støtte

Ordfører Lenvik får støtte fra flere av medlemmene i formannskapet.

Harald Buseth fra Kristelig folkeparti trur ikke at kommune har mulighet til å opprette asylmottak:

- I første omgang så trur jeg at jeg heller i negativ retning. Vi har mange med utenlandsk bakgrunn i kommunen allerede. Det krever mye resurser blant anna i skoleverket å gi de fremmedspråklige barna den undervisninga de har krav på. Jeg har ingen ting i mot et asylmottak, men jeg trur ikke kommunen har resurser til det rett og slett.

Harald Rognes fra Bygdefolkets liste deler synet:

- Sånn umiddelbart så tenker jeg at vi er ei en litt spesielt situasjon grunna alle gjestearbeiderne som jobber på Norsk Kylling. Jeg er ikke sikker på at vi greier å handtere noen flere og gi tilbud og tjenester som er på at slikt nivå at de som kommer blir hjulpet, sier Rognes. Han trur også det kan bli vanskelig for skoleverket:

- Jeg vil tru også at utfordringene i skolene er store nok allerede på grunn av de fremmedspråklige elevene. Jeg trur det var snakk om at vi hadde mennesker fra 25 forskjellige land i Midtre Gauldal. Det er ikke en stor kommune så det sier litt om det vi har på forhånd før et eventuelt asylmottak skulle komme, sier Harald Rognes fra Bygdefolkets liste.

ASYLMOTTAK?: Formannskapet skal vurdere om Midtre Gauldal skal opprette asylmottak. Kommunen har fått henvendelse fra Udi grunna den store veksten i asylsøkere i 2008.08.15