I fjor sommer ble kommunen klar over at grusuttaket var under utvidelse, og rådmannen bad grunneier Per Stokke og rådgiver Kjell Nygård om en redegjørelse. Deretter ble det holdt møte, og kommunen var på befaring sammen med rådgiveren og Tore Ramlo fra Ramlo Sandtak som driver grusuttaket. Ramlo Sandtak har leid området der grusuttaket er, av Per Stokke siden 2001. Drift har pågått i flere år. Partene ble enige om at det skal lages en reguleringsplan, og formannskapet har satt 1. juni neste år som siste frist.

Lovt siden 1999

Kjell og Ketil Nygård sendte for øvrig brev til kommunen allerede i 1999 om at det var satt i gang planarbeid for grusuttaket, men det har altså så langt ikke kommet så langt at noen planer er blitt sendt til kommunen, selv om dette ble lovt flere ganger.

Saksbehandler Hubertina Doeven i Melhus kommune sier at grusuttaket aldri har vært godkjent fordi prosessen med å få fram papirer til godkjenning i kommunen ikke er blitt sluttført. Administrasjonen har vært bekymret for aktiviteten som har pågått, men Doeven sier at kommunen ikke har fått henvendelser fra folk om dette.

God grus

For Ramlo Sandtak som driver grusutaket, er grusuttaket på Kvål av stor betydning. Ramlo Sandtak er en familiebedrift, omsetter for 70 millioner kroner og har 25 ansatte. Stokke grusuttak regnes ifølge administrasjonen som den viktigste for virksomheten.

Administrasjonen har stilt en del krav til de som driver grusuttaket. Blant annet kreves det at grusutaket sikres skikkelig, og at det tas hensyn til barns sikkerhet når grusen fraktes ut av grusuttaket.

Ingen god forklaring

Rådgiver Kjell Nygård sier at han ikke har noen god forklaring på hvorfor papirer og planer ikke er blitt sendt inn til kommunen slik han bebudet i 1999.

- Det har vært mye usikkerhet, og mye fram og tilbake. Nå har vi lagt hodet på et fat og beklaget. Det er sendt inn søknad om midlertidig drift og det er godkjent, sier Nygård.

Nygård er rådgiver for mange grustak, og han anslår Stokkan grustak som det største i Melhus.

Les mer i Trønderbladet 20. desember

SYNLIG: Fra veien gjennom Losengrenda, er grusuttaket som ligger overfor hoppbakken, lett synlig.