Samler gamle kjøretøy for å minnes transporten i Gauldalen

foto