Brannfolk får ikke parkert kjøretøy - politiet vil følge opp saken

foto