Flåttkartet er en nettside hvor du kan rapportere flåttobservasjoner, enten det er flått som har bitt seg fast eller flått som kryper på hud, klær eller pels.

Hensikten med kartet er ifølge flåttsenteret å kartlegge hvor det er høy og lav risiko for flått i Norge, samt på sikt gi verdifull informasjon om den geografiske fordelingen av skogflåtten og eventuelle sesongvariasjoner.

– Dette blir et kart hvor «mannen i gata» bidrar inn, og vi håper at du også vil bidra, skriver flåttsenteret på sine hjemmesider.

Slik rapporterer du:

Med et par klikk kan du enkelt registrere flåttobservasjonene dine. Flåttkartet blir oppdatert daglig.

  • Gå til flåttkart.no

  • Klikk på «rapporter flått»

  • Du får spørsmål om registreringer av antall flått som krabber og som eventuelt har bitt seg fast, på mennesker og på dyr

  • Du kan velge å legge til bilde

  • Du må legge inn dato for observasjonen

Førsteversjon

– Selv om det foreløpig ikke er så godt kjent, har det allerede begynt å komme inn en god del registreringer, skriver flåttsenteret på sine hjemmesider.

Kartet som nå er rullet ut, er ifølge flåttsenteret en førsteversjon.

På sikt vil man kunne klikke på hvert enkelt datapunkt på kartet for å se hva som har blitt rapportert inn samt sortere på dato – slik at man kan se hvor mye som for eksempel blir rapportert inn enkelte måneder.

Innsendinger er helt anonyme, og det blir ikke lagret persondata. Man får derfor ikke tilbakemelding.