Mindreforbruk på mange millioner: - All honnør til de som har jobbet hardt