Onsdag har Melhus fått registrert tre nye smittetilfeller for covid-19, og står oppført med 293 tilfeller i koronatiden.

Smittesporing

– Ettersom smittesporingstjenesten er betjent mellom klokka 08 og 15 på hverdager, har jeg ikke oversikt over de smittetilfellene som er meldt inn fra laboratoriet på St. Olavs hospital for onsdag. Nye smittetilfeller meldes pr. e-post nå, og e-posten blir altså ikke lest etter klokka 15, sier enhetsleder Monica Brækken i Melhus kommune.

Tirsdag ble det til slutt registrert fem smittetilfeller for Melhus.

– De som er smittet får beskjed direkte. Vi ber om at de som har fått melding om at de er blitt smittet, om at de sender kommunen en e-post om dette, sier Brækken og viser til kommunens nettside om hvilken e-postadresse en kan bruke.

Melhus kommune har altså bestemt at smittesporingsgruppa driver smittesporing mellom klokka 08–15 på hverdager og mellom klokka 12 og 15 i helgene.

– Det betyr at dersom kommunen får en en-post fra laboratoriet på St. Olavs hospital utenom disse tidspunktene, blir det ikke tatt tak i dette før dagen etter. Kommunen har ikke lenger en aktiv rolle i smittesporing, forklarer Brækken.

Selv om det er smitteøkning i Melhus, foreligger det ifølge Brækken, ingen planer om å igangsette ekstra tiltak.

– Det er mulig at det blir et møte om dette i løpet av uka, sier Brækken.

Vaksinering

Blant smittede er det også fullvaksinerte.

– Kommuneoverlegen har sagt at hvis en ikke er vaksinert, er det større fare for å bli alvorlig syk og potensielt større smittefare. Vi oppfordrer personer over 65 år om å takke ja til ekstra vaksinedose når de får tilbud om dette. Vi legger planer for hvordan denne vaksineringa skal skje, opplyser Brækken.

Tirsdag sa Brækken at det er rundt 3000 personer i Melhus som er over 65 år.