Åpner kafeer og møterom for at folk skal få samlingssteder

foto