Bygger om butikken: – Kan være at kundene opplever litt mer kaos