Stort oppmøte på 17.mai-feiringa i Buvika
Også på Venn ble 17.mai feiret etter alle kunstens regler