Foreslår å øke jaktkvoter for å få færre viltpåkjørsler

foto