Nytt kongelig besøk hundre år etterpå

Kong Haakon foretok den offisielle åpninga av Dovrebanen ved Hjerkinn stasjon den 17. september 1921. Foto: Norsk Jernbanemuseum