Fartsgrensen var 80 km/t, men sjåføren suste langt raskere