Stadig flere søker om tillatelse til å bygge på dyrkajord

foto