Bofellesskap kan bli flyttet - kommunalsjef lover at ingen mister jobben

foto