Inspektører og jurist er satt i sving: – Vi låser oss ikke fast til teorier

foto