Har utbedret og asfaltert tre kommunale veier

foto