- Fornøyde med nytt servicekontor på rådhuset på Støren