Tor Flagestad er kritisk til «leksefri skole» i Budal