Salg av næringstomt på Rognes kan gi nye arbeidsplasser